Pivovarna Pelicon je prejemnica visokega običinskega priznanja

Zlati znak in Petomajsko priznanje sta najvišji priznanji Občine Ajdovščina, ki jih Občina podeli vsako leto 5. maja ob spominu na ustanovitev prve slovenske vlade. Letos smo ponosni prejemniki Zlatega znaka tudi mi, za zasluge na področju slovenskega pivovarstva.

Visoko občinsko priznanje pomeni potrditev dobrega in poštenega dela ter vztrajnosti. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili Občini Ajdovščina. Dodatna zahvala pa gre družinama Lozar in Pelicon, ter sodelavcem in našim pivcem, ki nam vsak dan zaupajo vedno bolj pomembno vlogo lokalnega pivovarja.

Ob enem iskreno čestitamo tudi ostalim nagrajencem, predvsem pa prejemniku Petomajskega priznanja, Branku Jazbarju.

Čin, ekipa Pelicon

Novica na spletni strani Občine Ajdovščina.

Foto: Lokalne Ajdovščina